RADÍME - Ďateľ vo fasáde

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

RADÍME

Celý život sa venujem ornitológii a vždy ma špeciálne zaujímalo riešenie konfliktných situácií medzi vtákmi a človekom. V súvislosti s pokrokom, rôznymi architektonickými trendmi a postupnou urbanizáciou našej krajiny dochádza k týmto konfliktom stále častejšie. Prírode zaberáme miesto a ona buď mizne, alebo v našom umelom prostredí nachádza nové príležitosti a prispôsobuje sa. Takouto príležitosťou sú aj naše vlastné domy, ktoré obývajú nie len roztoče, mravce, pavúky, netopiere a myši, ale aj vtáky. Nájdete ich na balkóne, na streche, parapete okien či v odkvapoch, ale aj v rôznych špárach či dierach. V prípade ďatľov takéto diery nájdeme aj priamo v stene alebo v zateplení a tu vzniká problém, pretože fasáda s dierami nepôsobí zrovna moc príťažlivo. A ďatle si ich vedia vytvoriť hneď niekoľko, sú v tomto smere naozaj vyberaví a húževnatí. Takýchto neželaných nájomníkov sa však potom nie je jednoduché zbaviť, vyžaduje si to trpezlivosť a určitú investíciu, ktorú je potrebné kvôli ich zákonnej ochrane strpieť. Všetky ďatle sú totižto v celej EÚ zákonom chránené živočíchy a ich usrmtenie sa trestá, takže vzduchovky odložiť, zbaviť sa takéhoto ďatľa môžeme aj humánne! 

Zatepľujeme vo veľkom, je to trend tejto doby, snažíme sa minimalizovať úniky tepla, šetriť na energiách a štát nám na to prispieva. V posledných rokoch si však v súvislosti s veľkým zatepľovacím "boomom" jeho benefity odnášajú nie len ľudia, ale aj ďatle, ktoré si obľúbili viaceré typy fasád. Ponúkli sme im totižto novú ekologickú niku, nový ekologický priestor, ktorý ďatle úspešne obsadzujú. Ľudia nám v dôsledku toho stále častejšie hlásia poškodené steny, diery v zateplení, olúpané a "doťukané" fasády, je to materiál, ktorý ďatle láka. Prečo je tomu tak?
 
Ďatle sú veľmi zaujímavé vtáky so zvláštným spôsobom života. Hniezdia a nocujú v dutinách stromov. Každý takýto strom rezonuje v závislosti od štruktúry drevnej hmoty iným spôbom, ďatle takto vedia odlíšiť medzi tvrdým a mäkkým materiálom, medzi tým, čo je duté a čo je plné či nepreniknuteľné. Hmyz nájdu skôr v mäkkej drevnej hmote a rovnako sa im tu aj lepšie buduje hniezdo či nocovisko. Zatepľovací materiál, či už ide o polystyrén, vatu alebo nobasil im rezonuje práve takýmto spôsobom, ako lákavý dutý alebo mäkký materiál. Dokážu sa cez neho ľahko dostať, niekedy to len skúšajú, prípadne si tu len "obhajujú" svoje teritórium, a keď narazia na panel či tehlu, odletia. Sú však aj výnimky. Boli sme už mnohokrát svedkami toho, ako sa ďatle pustili aj do extrémne tvrdých materiálov, nie len do dreva, ale aj do tehly či panelu. Svoje "dielo" ďatle dokončia približne v 20 % prípadov do stavu, kedy v takejto diere dokážu aj prespávať. Vo výnimočných prípadoch si takúto dieru vytvoria aj v hniezdnom období, vtedy je väčšia, širšia a hlbšia a dokážu v nej vyviesť aj svoje mláďatá. Vzácne zahniezdia aj v panelových domoch, takouto panelovou "zbíjačkou" je predovšetkým žlna zelená. Je väčšia od ďatľa veľkého a diery po nej sú širšie a hlbšie. Jednej rodinke v Piešťanoch sa takto žlny preďobali až takmer do spálne. Okrem týchto dvoch druhov ďatľovitých vtákov sme penetráciu zateplenia zaznamenali aj u ďatľa čierneho (2 prípady). 

Ďatle teda obsadzujú nový ekologický, doposiaľ nevyužívaný, priestor a tento trend bude s ďalšími generáciami ďatľov narastať, bude to stále bežnejší jav. Vtáky sa totižto novým zvyklostiam učia pomerne rýchlo a svoje rodisko si z hľadiska jeho vlastností veľmi dobre pamätajú, budú vyhľadávať podobný materiál, podobný urbánny priestor. Ohľadom riešenia tejto situácie sa vedú už dlho diskusie, nikto nevie nájsť zaručene účinné a lacné riešenie, v niektorých prípadoch sa dokonca odporúča aj zmena technológie, v budúcnosti budú mať nové nepenetrovateľné izolačné materiály prednosť, aj keď budú určite drahšie. Takéto materiály už niektoré americké spoločnosti dokážu produkujú a ľudia majú o ne aj celkom záujem. Zatiaľ sa ako "najbezpečnejša" zatepľovacia technika ukazujú termonátery. 

V súčasnosti každý odporúča použitie rôznych avirepelentných zariadení, makiet, plašičov či CDčiek, alobalov, siluet a podobne. Výsledky doterajších pokusov s týmito avirepelantmi, ako ich my ornitológovia nazývame, sú však viac ako smutné, takmer nič nefunguje, ďatle si na všetko veľmi rýchlo zvyknú a obzvlášť odolné voči plašeniu sú najmä mladé vtáky. Účinné nie sú dokonca ani makety dravcov, sov a vrán, ktoré sú teraz také obľúbené a výrobcami odporúčané. Nejaké riešenia však predsalen existujú. Úspešne ich testujeme a zlepšujeme už štvrtý rok!

Tieto riešenia vychádzajú z niekoľkých ekologických poznatkov. Ďatle sú verné svojej lokalite (odborne sedentárne) a teritoriálne, čiže neznášajú sa s inými jedincami svojho druhu. Rozhodli sem sa túto skutočnosť využiť v ich neprospech a vyvinúť postup, ktorý ďatle z domu "vypudí". Ide o kroky, ktoré ďatľom zabezpečia bezpečný a humánny "presun". Takže už žiadne petardy, vzduchovky, lepidlá ani spreje! 

V prvom kroku je potrebné z domu dostať ďatľa, ktorý tam aktuálne "vyčíňa". Nie je to jednoduché, ide o zákonom chráneného živočícha, na jeho odchyt a manipuláciu s ním potrebujete povolenie MŽP a ornitologickú odchytovú licenciu, vrátane adekvátneho vybavenia, a to my všetko máme. Taký ďateľ sa však nedá iba tak chytiť. Máme však dobre prešpekulovanú metodiku, ako ďatľa účinne a šetrne "lapiť". Odchyteného ďatľa potom okrúžkujeme a vypustíme v lese vo vzdialenosti minimálne 15-20 km od miesta ochytu, keďže je to sedentárny živočích, ktorý je verný svojej lokalite, hoc aj novej, a nerád migruje, zostáva na mieste vypustenia a na miesto odchytu sa už nevracia. Úspešnosť tejto metódy je 100 %! Odchyt sa však nedá robiť celoročne, v hniezdnom období je nutné strpieť prítomnosť ďatľa a to až do obdobia vyhniezdenia, na čo každého potenciálneho klienta upozorňujeme. Odchyt sa dá robiť len v mesiacoch od septembra do februára. 

Pred odchytom potrebujeme vedieť, či ďateľ v diere vytvorenej na fasáde aj nocuje, alebo tu iba "zalietava" a skúša, čo fasáda vydrží. Každý majiteľ domu to môže zistiť aj sám tak, že pod dierou ešte pred svitaním "poťuká", ak tam nocuje, určite vyletí. Treba však byť trpezlivý, niekedy je ďateľ veľmi nenápadný či ustráchaný, vtedy až tak ľahko von nevyletí. 

Samotný odchyt však nerieši problém trvalo, najmä pokiaľ máte dom umiestnený v blízkosti drevinnej vegetácie, pri parku či lese. "Do roka a do dňa" si uvoľnený priestor obsadí nový jedinec ďatľa alebo žlny. V ďalšom kroku preto odporúčame dom "obrniť" proti ďalším fasádnym nájazdníkom. Na tento účel môžeme využiť druhú spomínanú vlastnosť ďatľov a tou je teritorialita, ktorá je väčšia ako u iných druhov vtákov. Voči sebe sa správajú agresívne a zo svojich terirórií sa navzájom vyháňajú. Teritorialita sa ale v priebehu roka mení a je individuálna aj v závislosti od potravných možností, mimo hniezdnej sezóny je o niečo menej výrazná, ale je a to je skutočnosť, ktorá sa dá proti ďatľom v dome použiť. S týmto nápadom prišli už dávnejšie vo Švédsku, kde ako prví začali umiestňovať makety či atrapy, teda napodobneniny samotných ďatľov. Takéto makety vyrábame a inštalujeme aj my, naša firma ORNIS. Máme s nimi výborné skúsenosti, testujeme a distribuujeme ich do celej Európy už štvrtý rok. Podľa našich doterajších výsledkov sú tieto makety podstatne účinnejšie ako bežné atrapy dravcov a sov dostupné na trhu. Úspešnosť našich makiet je 60 až 90 % v závislosti od typu, ostatné (sovy, dravce, vrany) majú účinnosť sotva 50 %. 

Úspešnosť odplašenia ďatľa ovplyvňuje niekoľko faktorov. Záleží aj to, aký veľký je samotný dom, a teda aj koľko makiet použijete, kde ich umiestnite, či nájdete vhodné miesto, kde ich ďateľ zaregistruje, účinok nie je vždy zaručený a treba ísť na to s rozumom. Odporúčame použiť na každých 15-20 metrov jednu, jedna maketa má účinný dosah okolo 100-200 m2. Ak máte okolo domu veľa starých stromov a ďatle sú tu často, treba použiť viac makiet, rovnako aj v prípade panelových domov, zvýšite tým šancu, že si ich ďateľ všimne. Makety je potrebné umiestniť najlepšie k okraju či k hrane domu, prípadne pod strechu, v ideálnom prípade priamo na dieru (najmä ak ju hneď nechcete upchať, môžete ju zatarasiť aspoň takýmto spôsobom). Makety odporúčame inštalovať aj preventívne, a to na tej strane domu, kde je blízko stromová vegetácia a teda jednoduchší prístup, odkiaľ ďateľ môže prilietať. Tam, kde sú stromy a kľud sa cíti bezpečnejšie. Jedno z opatrení, ktoré môže zvýšiť účinnosť je aj ranné púšťanie nahrávky s ďatlím hlasom, ktorú bezplatne posielame každému zákazníkovi. Zvýšite tým šancu, že si maketu ďateľ skôr všimne. 

Pred inštaláciou makiet odporúčame všetky diery upchať, zašpárovať (samozrejme len mimo hniezdneho obdobia, zabiť rodinku ďatľov je neetický a trestuhodný čin!). Ak diery nesanujete, účinnosť makety je potrebné zvýšiť odchytom ďatľa, ktorý vám tam práve vyčíňa, úspešnosť odplašenia už nasťahovaného ďatľa so stále "funkčnou" dierou je menšia ako úspešnosť odplašenia nových ďatľov, na to treba myslieť, zabývaný ďateľ sa totižto svojho miestečka len tak ľahko nevzdá. Z tohto dôvodu je potrebné sa nevzdávať a ak sa ďateľ len presunie na inú stenu, treba presunúť aj maketu, niekedy je to len o trpezlivosti (kto má pevnejšie nervy). Dôležitá je však aj samotná maketa, nie je totižto jednoduché vytvoriť účinnú napodobneninu ďatľa s dostatočnou životnosťou (ako to aj mnohí ľudia svojpomocne skúšajú). Tiež nie je maketa ako maketa. Švédske makety majú istý zádrheľ, sú to 2D ďatle, kus plechu, ktorý Vám pri silnejšom vetre z polystyrénu odletí. My vyrábame aerodynamické priestorové "3D" makety ďatľa s rozprestretými krídlami - ide dôležitý etologický signál pre okolité ďatle, rozprestreté krídla znamenajú agresivitu, nekľud. Naše makety sú robené podľa fotografie živého ďatľa, takže ide o skutočne vernú kópiu. Maketu tvorí hliníková kostra s nalepenou UV a vodeodolnou fóliou - so životnosťou niekoľko rokov a túto fóliu viete kedykoľvek pohodlne prelepiť. Maketa ďatľa (alebo aj žlny) je na stene uchytená skrutkami cez krídla, takže neodpadne zo steny ani pri extrémnom vetre. Švédske makety majú oproti našim ešte jednu nevýhodu, jedna stojí okolo 100 EUR, čo pre domácich Švédov (či Nemcov, kde sa dá tiež zakúpiť) nie je samozrejme nič mimoriadne, u nás je to ale riadny balík peňazí. Naša maketa je len za polovicu tejto ceny!

Inštalácia makety je veľmi jednoduchá, stačí do zatepľovacieho podkladu ručne naskrutkovať hmoždinky určené pre daný typ fasády (tie dodávame s tovarom). Potom sa priskrutkujú krídla vtáka k fasáde. Ak je budova vysoká, je potrebné sa obrátiť na správcu budovy a objednať firmu, ktorá robí výškové práce a makety vám "nainštaluje", prípadne vám túto službu vieme zabezpečiť/sprostredkovať aj my. Niekedy však stačí osloviť len firmu, ktorá vám robila zateplenie budovy. Odstránenie škôd spôsobených ďatľami si musia takmer vždy zaplatiť samotní vlastníci. Poznáme len málo prípadov, kedy bola takéto opravy poisťovňa ochotná preplatiť. Škody spôsobené ďatľom by vám teoreticky mohlo preplatiť aj Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré vypláca náhradu škôd spôsobených chránenými živočíchmi, doteraz však nevieme ani o jednom takomto prípade a štát v tomto smere, vraj ani neplánuje žiadnu zmenu, možno len do momentu, kým sa o to nezačne niekto reálne zaujímať. Pri vlkoch aj medveďoch to funguje...

Odchyt sa dá objednať na našej stránke odchytvtakov.eu, makety sa dajú zakúpiť cez náš e-shop: maketydatlov.sk. V prípade potreby či otázok k danej problematike nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať, s riešením problému máme naozaj mimoriadne bohaté skúsenosti, ide o stovky prípadov ročne a množstvo spokojných majiteľov domov!
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky